เทคโนโลยี

ความก้าวหน้า เทคโนโลยี อีก 10 ปี ข้างหน้า

เทคโนโลยี อีก 10 ปี ข้างหน้า

ด้วยโลกที่หมุนไปทุกวัน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทันสมัยและใหม่มากขึ้นมันจึงทำให้การใช้ชีวิตของเราที่ต่างก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของ เศรษฐกิจและสังคมไปด้วยและถ้าเราคิดกันเล่น ๆ ว่าถ้าข้ามไปในอนาคตข้างหน้าอีก 5 ปี 10 ปี กันจะเป็นอย่างไรและมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราในเรื่องไหนกันบ้าง เราลองนำมาให้ได้อ่านกันดูคะ

1. เนื้อสัตว์ไม่ต้องฆ่า (Cellular Agriculture) ที่ในประเทศอื่นได้มีการทดลองแล้วด้วยการนำเอาเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อวัวที่ถูกเลี้ยงมากจากห้องปฏิบัติการมาทำเป็นแฮม ที่ได้ใช้เทคโนโลยี Cell Culture มาเพิ่มจำนวนเสต็มเซลล์ด้วยเวลาอันรวดเร็วและมันดีตรงที่ ช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้ถึง 14.5 %

เนื้อสัตว์ไม่ต้องฆ่า

2. บรรจุภัณฑ์กินได้ (Edible Packaging) ที่ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตรที่จะนำมาใช้หุ้มอาหาร และยังช่วยรักษาคุณภาพของอาหารให้อยู่ได้นานกว่าเดิมด้วย และยังสามารถกินได้ไปด้วย ที่ตอนนี้หลายประเทศก็ต่างได้นำไปทดลองใช้กันแล้ว

บรรจุภัณฑ์กินได้

3. หุ่นยนต์หมอนาโน (Medical Nanorobot) ที่ทีมวิจัยได้มีการศึกษานำ T Cell มาใช้เป็น Nanorobot ที่นำส่งยากที่ใช้ฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างจำเพาะโดยที่จะไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ที่ปกติอื่น ๆ ด้วย

หุ่นยนต์หมอนาโน

4. โรงยิมสมอง (Brain Gym) ด้วยสมองเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนจึงได้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์นำมาศึกษาสมอง เช่น เทคโนโลยีการสร้างภาพประสาท ที่เราอาจจะเห็นกันบ้างแล้ว เช่น เครื่อง MRI แต่เรายังมีการวิเคราะห์ที่เป็นเทคนิค Big Data ที่มีความสามารถที่จะอ่านข้อมูลของสมองได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วที่เราเรียกว่าเป็น นิวโรอินฟอร์เมติกส์

โรงยิมสมอง


Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like