เศรษฐกิจ

ตอกย้ำความเป็นผู้นำ.. AP WORD อนาคตออกแบบได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

เอพี ไทยแลนด์

ทางด้านของ เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ได้มีการออกมาเปิดตัวการเป็นผู้นำด้วยการเริ่มสร้างพิมพ์เขียวแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อทุกคนในสังคม  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยสร้างประสบการณ์แนวใหม่ให้กับคนเมืองได้ร่วมสัมผัสกับโลกแห่งอุดมคติ

งานนี้ได้จัดทำขึ้น ณ ลานพาร์ค พารากอน พร้อมกับการเนรมิต AP WORLD ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยที่จะถ่ายทอดบริบทใหม่แห่งโลกของอนาคตผ่านทางปรัชญานี้  GROW / FLOW / JOY ที่จะเป็นการมุ่งเน้นไปในเรื่องของการออกแบบที่อยู่อาศัย โดยงานนี้ นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ของทาง เอพี ไทยแลนด์ ได้ออกมาเผยว่า ทางเอพีได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพราะมีความต้องการที่จะสร้างพิมพ์เขียวแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตข้างหน้าเพื่อทุกคนในสังคมและยังเป็นการตอกย้ำถึงพันธกิจสำคัญของทางองค์กรที่อยากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมให้ดีขึ้นด้วยมี 3 ปรัชญาคือ  GROW  ที่มุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นทั้งภายในและภายนอก / JOY  ความสุขที่เริ่มต้นจากความอุ่นใจ สบายใจ ความปลอดภัยที่จะคุ้มครองทุคนในครอบครัว /FLOW เป็นการสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่เต็มไปด้วยการแบ่งปัน ช่วยเหลือ

ทางเอพีเองมีความคิดว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันและที่เราได้สร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็อยากที่จะสนับสนุนให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยการค้นหาความต้องการที่ซ่อนอยู่และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราใช้เวลาถึง 3 ปีที่ได้มีการค้นหาและรังสรรค์กับการนำเสนอความหมายของคำว่าคุณภาพชีวิตขึ้นมา.. และโลกในอุดมคติมีอยู่จริงครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like