เศรษฐกิจ

อาเซียน ดัน! อาร์เซ็ป ให้จบภายในสิ้นปีนี้

อาเซียน

อาเซียน

ทางพาณิชยได้มีการออกมาเปิดเผยเรื่อง รมต.ศก.อาเซียน สมัยพิเศษที่ต่างก็ร่วมมือกันดัน อาร์เซ็ป ให้จบภายในสิ้นปีนี้โดยที่หวังว่าจะสู้ศึกสงครามทางการค้าและก็มีความมั่นใจว่าจะสร้างความแกร่งทางเศรษฐกิจการค้าลงทุนของ 16 ชาติได้อย่างแน่นอน

นางสาว ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เกี่ยวกับผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน สมัยพิเศษและในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมาครั้งที่ 34 เพื่อเป็นตัวช่วยในการผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (เอเซ็ป)ว่า ในการประชุมรอบนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศต่างก็มีความแน่วแน่ว่าจะขับเคลื่อนการเจรจาเพื่อที่จะได้สรุปผลให้ได้ก่อนสิ้นปีนี้ เพราะว่าโลกเราในตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะที่มีแต่ความตึงเครียดและความผันผวนเอาแน่เอานอนไม่ได้

อาเซียน

ดังนั้นการสรุปการเจรจาให้ทันตามกำหนดก็จะเป็นการทำให้มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นกับทางอาเซียนและทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเรีย นิวซีแลนด์ได้อย่างแน่นอนและในการประชุมครั้งนี้ทางอาเซียนก็ได้มีการหารือกันถึงเรื่องที่อาเซียนยังมีท่าทีที่ต่างกัน ส่วนสมาชิกอาเซ็ปมีทั้งหมด 16 ประเทศที่จะมีการกำหนดหารือในระดับคณะเจรจาอีก 3 ครั้งด้วยกัน

ในการประชุมยังมีการเน้นไปในเรื่องที่ให้ทางอาเซียนเพิ่มความพยายามในการหารือกับคู่เจรจาทั้งหมดในเรื่องที่ยังค้างคากันอยู่เพื่อหาแนวทางและข้อสรุปผลได้ภายในสิ้นปีนี้  ซึ่งมีการรายงานว่า ในการเจรจาอาร์เซ็ปที่จะมีเรื่องที่ต้องทำการหารือกันทั้งหมดถึง 20 เรื่อง เช่น การลงทุน การเปิดตลาดการค้าสิ้นค้า เป็นต้นแต่เจรจาเรียบร้อยไปแล้ว 7 เรื่องเท่านั้นและหากว่าเจรจาสำเร็จก็จะมีผลบังคับใช้และก็จะเป็นเรื่องของความตกลงทางการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like