ข่าวทั่วไป

ผลการสำรวจพบว่า..แรงงานไทยส่อว่างงานเพิ่ม 3.85 แสนคน

แรงงานไทยตกงาน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้ออกมาเผยถึงว่า…จากผลการสำรวจช่วงของเดือน กันยายน 2562 นี้ที่ได้พบว่า ในหมู่ของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่มีกว่า 56.64 ล้านคน ที่มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือที่พร้อมจะทำงานเป็นจำนวน 37.72 ล้านคน ที่จะประกอบไปด้วยประชากรที่มีงานทำประมาณ 37.21 ล้านคนและประชากรที่ว่างงานจำนวน 3.9 แสนคนและในส่วนของประชากรที่รอฤดูกาล 1.2 แสนคน และ 18.92 ล้านคนคือประชากรที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือไม่พร้อมจะทำงานนั่นเอง

ทั้งนี้เป็นที่น่าตกใจเป็นอย่างมากที่พบว่าในช่วงเดือน กันยายน 2562 ที่ได้มีประชากรที่ว่างงานที่พุ่งไปกว่า 3.85 แสนคนเลยทีเดียวหรือถ้าจะคิดออกมาเป็นอัตราส่าวนการว่างงานที่เป็นร้อยละ 1.0 ซึ่งเมื่อนำไปเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันในช่วงปี 2561 ที่จะเห็นได้ว่ามีประชากรที่ว่างงานเพิ่มขึ้นกว่า 1.2 หมื่นและถ้าเทียบกับเดือน ส.ค. 2562 ที่พบว่ามีประชากรที่ว่างงานพุ่งขึ้นมากกว่าถึง 3000 คนเลยทีเดียว ดังนั้นเราสามารถมองได้อย่างชัดเจนเลยว่าภาคครัวเรือนที่ประสบกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจในประเทศเราที่มีประชากรที่เรียนจบแต่ไม่มีงานทำจึงทำให้คนว่างงานพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ

ทางด้านของรองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทย ที่ได้มีการออกมากล่าวว่า. เรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงชะลอตัวและมีสัญญานการจ้างงานที่เรียกได้ว่าลดลงเรื่อยๆ  และเสี่ยงต่อตลาดแกรงงานยิ่งในนักศึกษาที่เรียนจบมาใหม่กว่า 5.24 แสนคนที่อาจจะต้องพบกับสภาวะการว่างงานเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยถือได้ว่ามีการว่างงานสูงติดอันดับ 7 จาก 181 ประเทศทั่วโลก ที่ทำให้มองให้เห็นว่าประเทศเรากำลังอยู่ในสภาวะขั้นวิกฤตที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนั่นเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like